آموزش شماره 15 کلاس ما:پردازش تصاویر پزشکی در متلب(بخش چهارم)

فیلتر میانه و میانگین

بخش چهارم: ارتقای تصاویرپزشکی در متلب 2-ارتقای تصاویر پزشکی با فیلتر میانه و میانگین جهت افزایش کیفیت تصاویر پزشکی و انجام پردازش‌های مختلف بر روی آن ها نیاز به ارتقای تصاویر با تکنیک های مختلف و استفاده از فیلترها لازم می باشد. فیلتر میانه:Mean Filter *در مورد تمامی فیلتر های حذف نویز می تواند گفت […]