آموزش شماره 5 کلاس ما: تشخیص دایره در تصویر با تکنیک های پردازش تصویر

detect circle

   تبدیل   هاف (: Hough transform)‏           روشی برای استخراج ویژگی‌ها   در آنالیز تصاویر، بینایی رایانه‌ای   و پردازش تصویر دیجیتال   است.    این روش در یک تصویر به دنبال نمونه‌هایی از یک الگو می‌گردد. این   نمونه‌ها ممکن است کامل نباشند و همچنین تا حدی دچار اعوجاج شده باشند.    به عنوان نمونه از کاربردهای این روش می‌توان   […]