آموزش شماره 6 کلاس ما:تشخیص سرطان سینه تصاویر ماموگرافی با استفاده از توابع پردازش تصویر

breast cancer

تصاویر ماموگرافی سرطان سینه به پزشکان برای تشخیص رشد سلول‌های سرطانی کمک می‌کند. در این مقاله از سه روش Thresholding ، Edge –based ، Watershed برای پردازش بر روی تصاویر استفاده شده است . هدف از آنالیز تصاویر پزشکی بدست آوردن اطلاعات مفید در حدود پردازش های پزشکی یا اعضای بدن با استفاده از منابع […]