ارتباط ماشین لرنینگ و علم داده: چگونه این دو حوزه با یکدیگر پیوند دارند؟

Data-Science-and-Machine-Learning-What-

مقدمه: در دنیای فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، دو حوزه مهم و مرتبط با یکدیگر به عنوان ماشین لرنینگ و علم داده وجود دارند. هر یک از این حوزه‌ها به صورت جداگانه ارزشمند هستند، اما هنگامی که به صورت ترکیبی به کار برده شوند، توانایی‌های خارق‌العاده‌ای ارائه می‌دهند. در این مقاله، به بررسی ارتباط ماشین […]