BM Engineering


کلاس ما

دسته‌های محصولات

آموزش شماره 13 کلاس ما:پردازش تصاویر پزشکی در متلب(بخش دوم)

بخش دوم:پردازش تصاویر پزشکی

•نرم افزار متلب به عنوان یک نرم افزار پردازشی مهم و کاربردی در حوزه پردازش تصویر ایفا نقش می کند. متلب در حوزه پردازش تصویر تولباکس اختصاصی به همراه توابع ویژه ای را دارا می باشد.

از جمله دستورات ساده جهت خواندن و نمایش تصویر می باشد.

دستور خواندن تصاویر در متلب

;(‘Image=imread(‘C:/brainmri.jpeg

دستور نمایش تصاویر در متلب

;(imshow(Image

خواندن , نمابش تصاویر

ارتقای تصاویر در متلب

هیستوگرام (بافت نگار)

•همان طور که می‌دانید یکی از مهمترین عوامل در تصویر برداری نور و شدت آن می باشد، پس تکنیک ها و روش هایی که این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد با اهمیت می باشد. یکی ازآن تکنیک ها، هیستوگرام تصویر می باشد که در ادامه به معرفی دستورات آن در متلب و نمایش خروجی ،پردازش شده آن می پردازیم. •نکته بعدی مربوط به نرم افزار متلب می باشد ،تصاویر در متلب باید به شکل دو بعدی در آیند تا بتوان هیستوگرام آن را ترسیم کرد.

ترسیم هیستوگرام تصاویر در متلب

تبدیل تصویر به خاکستری جهت آماده سازی برای مرحله هیستوگرام

;(I=rgb2gray(Image

;(Imhist(I

تمایش هیستوگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *