BM Engineering


کلاس ما

دسته‌های محصولات

آموزش اول BME:آموزش نحوه صحیح گرفتن فشار خون Blood Pressure

آموزش نحوه صحیح گرفتن فشار خون

جهت آموزش اندازه گیری فشار خون به صورت دستی که در واقع یک ضرورت کاربردی برای تمامی افراد می باشد، نیاز به ابزار هایی همچون گوشی پزشکی ، و دستگاه فشارسنج دستی می باشد.

در گام اول :

کاف فشار سنج را در خم شدگی دست بیمار (آرنج) می بندیم طوری که لوله ها به سمت پایین باشند و یک مقدار به سمت داخل باشد ،گوشی فشار سنج را زیر لوله ها می گذاریم و با دست نگه می داریم . اما بعضی اوقات زیر کاف می گذارند که بهتر است این کار انجام نشود. کاف را باد می کنیم تا فشارسنج روی 18 برود. و برای افراد عادی تا 18 اما اگر فردی فشار خون داشته باشد تا 20 درجه باد می کنیم.

گام دوم:

پیچ رو باز می کنیم تا عقربه ی فشارسنج آروم پایین بیاید.جایی که اولین صدای کورت و کوف را شنیدیم فشار بالای خون (MAX) ثبت می شود.

گام سوم :

و این ادامه پیدا می کند تا جایی که صدا قطع می شود.هنگامی که صدا قطع شد فشار پایین (Min) را داریم.

فشار خون نرمال : 110/70  میلی متر جیوه

فشار خون سیستول : فشار خون ناشی از انقباض بطن ها می باشد

که مقدار نرمال  90-119

فشار خون دیاستول :زمانی میباشد که قلب در حال استراحت یا انبساط بطن است . مقدار نرمال 60-79

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *