classroom

کلاس ما ، در واقع وب سایتی است که در جهت خدمت رسانی به تمام علاقه مندان در حوزه مهندسی پزشکی ،برق و هوش مصنوعی می باشد ، که با امید به خدا به این هدف نایل می گردیم.

مدرس کلاس ما

info@bmengineer.ir