آموزش شماره 11:ریاضیات در پایتون

آموزش نرم افزار پایتون قسمت دوم:ریاضیات تعدادی از توابع ریاضی پرکاربرد موجود در پایتون: (abs(-2 قدرمطلق 2 (complex(2,3 ایجاد عدد مختلط (2+3j) (divmod(9,4 باقی مانده و خارج قسمت یک تقسیم (2, 1) y=1 ( print eval(‘y+1’ محاسبه یک تابع براساس یک متغیر 2 (float(2.3 ایجاد یک عدد اعشاری از عدد 2.3 (&#822...

آموزش شماره 10:نرم افزار پایتون

آموزش نرم افزار پایتون قسمت اول: در ابتدا جهت آموزش نرم افزار پایتون لازم می باشد که یکی از ورژن های نرم افزار را از لینک نصب کنید. جهت برنامه نویسی راحت تر و نصب کتابخانه های مختلف بهتر است Anaconda را نصب کنید و برای اینکه محیط برنامه نویسی جذاب تری داشته باشد به […]...
فیلتر پایین گذر

آموزش شماره 9 : پیاده سازی یک نمونه فیلتر پایین گذر با نرم افزار متلب

در این پروژه یک نمونه فیلتر پایین گذر با استفاده از نرم افزار متلب پیاده سازی شده است . در ابتدا فیلترها مختلف معرفی و ویژگی ، کاربرد عمومی فیلتر های پایین گذر ذکر شده است و نمونه ای از یک فیلتر پایین گذر معرفی شده است . سپس با استفاده از قوانین کیرشهف  به […]...
کنترل خطی

آموزش شماره 8 کلاس ما:پیاده سازی کنترل خطی با متلب

مکان هندسی : روشی است جهت تست پایداری سیستم های فیدبک دار ،که البته پایداری نسبی را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. این روش از روی تابع تبدیل حلقه باز سیستم ،مکان هندسی ریشه های معادله مشخصه حلقه بسته را به ازای تغییرات یک پارامتر در سیستم ،به صورت گرافیکی مش خص می کند. […]...
فوریه

آموزش شماره 7 کلاس ما:پیاده سازی انتگرال فوریه با متلب

اگر f  تابعی غیر متناوب باشد ،امکان نوشتن سری فوریه برای آن موجود نیست.ولی چنانچه (f(xدر بازه (∞+,∞-) مطلقا انتگرال پذیر باشد ، یعنی موجود باشد ، این امکان وجود دارد f  رابه صورت انتگرالی از جملات سینوسی و کسینوسی که به انتگرال فوریه تابع موسوم است،به فرم زیر بیان نمود. فرمول های انتگرال فوریه [&...
2000

تشخیص پول با متلب

برنامه ساده که به همراه فایل توضیحات می باشد ، جهت تشخیص رقم اسکناس ایرانی برنامه نویسی شده است. می توان با تغییر دیتا بیس تصاویر به آن قدرت تشخیص رقم پول را برای سایر واحد های پولی افزایش داد. ویدیو خلاصه این محصول جهت تهیه محصول به فروشگاه کلاس ما مراجعه کنید....
breast cancer

آموزش شماره 6 کلاس ما:تشخیص سرطان سینه تصاویر ماموگرافی با استفاده از توابع پردازش تصویر

تصاویر ماموگرافی سرطان سینه به پزشکان برای تشخیص رشد سلول‌های سرطانی کمک می‌کند. در این مقاله از سه روش Thresholding ، Edge –based ، Watershed برای پردازش بر روی تصاویر استفاده شده است . هدف از آنالیز تصاویر پزشکی بدست آوردن اطلاعات مفید در حدود پردازش های پزشکی یا اعضای بدن با استفاده از منابع [...
leadecg

آموزش سوم BME:لید های الکتروکاردیوگراف

انواع Lead :   از نظر پلاریته دو نوع lead وجود دارد: لید تک قطبی ولید دوقطبی . لید های تک قطبی لید تک قطبی دارای الکترود  خنثی در مرکز مثلث Einthoven  در پتانسیل صفر می باشد(که این نقطه می‌تواند به سِیم نوترال وصل شود و از نظر پتانسیل دارای پتانسیل صفر است.)جهت این لید‌ها […]...
detect circle

آموزش شماره 5 کلاس ما: تشخیص دایره در تصویر با تکنیک های پردازش تصویر

   تبدیل   هاف (: Hough transform)‏           روشی برای استخراج ویژگی‌ها   در آنالیز تصاویر، بینایی رایانه‌ای   و پردازش تصویر دیجیتال   است.    این روش در یک تصویر به دنبال نمونه‌هایی از یک الگو می‌گردد. این   نمونه‌ها ممکن است کامل نباشند و همچنین تا حدی دچار اعوجاج شده باشند. &n...
ECG

آموزش دوم BME: ثبت نوار قلب

این آموزش مناسب برای تمام کسانی می باشد که میخواهند ثبت نوار قلب را با دستگاه الکتروکاردیوگراف بیاموزند ، و افراد حر فه ای می تواند اطلاعات تکمیلی در باره اخذ کنند. معرفی مختصر الکتروکاردیوگرام الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب به نمودار ثبت‌شده تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک عضله قلب گفته می‌...